Kontynuujemy nauki Ojca Taekwon-do, gen. Choi Hong Hi

 

strona główna        aktualności       taekwon-do        galeria        strony www

 

Organizacje taekwon-do na Świecie

Za datę narodzin Taekwon-do przyjmuje się datę 11 kwietnia 1955 roku, kiedy to zgromadzenie koreańskich mistrzów przyjęło program wspólnych działań oraz zaproponowaną przez mistrza Choi Hong Hi nazwę Taekwon-do na określenie nowej sztuki walki. Wśród badaczy istnieją duże rozbieżności co do roli poszczególnych szkół w tworzeniu Taekwon-do. Nie wszystkie z nich znalazły się w nowym ruchu, niektóre sporadycznie oddzielały się i przyłączały, często zmieniając nazwę praktykowanego systemu. Ponadto na początku lat 60. powstały co najmniej cztery następne Kwany (szkoły). W 1960 roku na skutek połączenia ruchu Taekwon-do z Koreańskim Związkiem Soobakdo kierowanym przez mistrza Hwang Ki ze szkoły Moo Duk Kwan utworzono Koreański Związek Taesoodo, który w roku 1965 zmienił nazwę na Koreański Związek Taekwon-do. Dynamiczny rozwój Taekwon-do w pierwszej połowie lat 60. i powstanie krajowych związków Taekwon-do poza granicami Korei skłoniły animatorów ruchu do utworzenia międzynarodowej federacji tej sztuki walki. 22 marca 1966 roku utworzono Międzynarodową Federację Taekwon-do (International Taekwon-do Federation - ITF) z siedzibą w Seulu. W jej skład weszło 9 państw: Korea Pd., Wietnam, Malezja, Singapur, RFN, USA, Turcja, Włochy i Zjednoczona Republika Arabska, zaś prezydentem wybrano Choi Hong Hi (9.Dan). Błędem byłoby jednak sądzić, że doprowadziło to do zjednoczenia wszystkich organizacji Taekwon-do. Również w 1966 roku Richard Reed i Haeng Ung Lee, wywodzący się ze szkoły Chung Do Kwan, zakładają w Stanach Zjednoczonych regionalną organizację, która trzy lata później przekształca się w Amerykański Związek Taekwon-do (American Taekwon-do Association - ATA). Z czasem stała się ona jedną z największych krajowych organizacji Taekwon-do na Świecie, liczącą ponad 500 szkół i kilkaset tysięcy członków i będącą prawdopodobnie pierwszą prawdziwą niezależną, nie należącą do światowych federacji. Utworzenie ITF nie oznaczało pełnej jedności Taekwon-do, także pod względem technicznym. Wśród mistrzów zrzeszonych w Koreańskim Związku Taekwon-do narastały kontrowersje dotyczące m.in. układów formalnych. W efekcie wyłoniły się dwa systemy form: Chang Hon Yu (chon-ji, dan-gun,...) promowany przez ITF oraz Poomse Koreańskiego Związku Taekwon-do. Dodatkowym utrudnieniem była ożywiona działalność polityczna prowadzona przez Choi Hong Hi. Na skutek konfliktu z rządem koreańskim Choi opuścił Koreę i wyemigrował do Kanady. Również siedziba ITF została w 1972 roku przeniesiona do Toronto. W 1972 roku z inicjatywy Un Yong Kima, prezydenta Koreańskiego Związku Taekwon-do, wybudowany zostaje w Seulu KUKKIWON - Światowe Centrum Taekwon-do. W dniach 25-27 maja 1973 roku spotkali się tutaj zawodnicy z 19 krajów, reprezentujący organizacje Taekwon-do związane z Koreańskim Związkiem Taekwon-do. 28 maja oficjalnie zatwierdzono powstanie Światowej Federacji Taekwon-do (World Taekwon-do Federation - WTF( z siedzibą w Seulu. Prezydentem WTF został Un Yong Kim (9.Dan). Od tej pory międzynarodowa kariera Taekwon-do przebiegała dwutorowo. W 1974 r. ITF zorganizował własne I Mistrzostwa Świata Taekwon-do w Montrealu (Kanada). Powstały dwie dyscypliny sportowe o światowym zasięgu, złączone nazwą Taekwon-do, poróżnione zaś przepisami rywalizacji. Również technika tradycyjna, nazewnictwo itp. rozwijały się odmiennie. Obydwa odłamy egzystują w dosyć hermetycznej izolacji, niechętnie przyjmując do wiadomości istnienie drugiej strony. Pewne ożywienie na linii kontaktów ITF - WTF dało się zaobserwować w latach 80. W roku 1980 MKOI na sesji w Moskwie zdecydował się uznać WTF jako oficjalną Światową Organizację Taekwon-do. Na sesji w Berlinie w 1985 roku uznano Taekwon-do WTF za dyscyplinę pokazową na XXIV Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zasugerował połączenie obydwu organizacji, co mogłoby przyśpieszyć uznanie Taekwon-do za pełnoprawną dyscyplinę olimpijską. Rozmowy między przedstawicielami ITF i WTF, które zainicjowano w Wiedniu w roku 1985, zostały jednak szybko zerwane i nie wznowiono ich po dzień dzisiejszy. W marcu 1989 r., mistrz Park Jung Tae ( 8.Dan) opuścił ITF (International Taekwon-do Federation - Międzynarodowa Federacja Taekwon-do) zakładając Międzynarodową Zjednoczoną Federację Taekwon-do (United International Taekwon-do Federation - UITF), której nazwą zmienił wkrótce na Globalną Federację Taekwon-do ( Global Taekwon-do Federation - GTF ). Do mistrza Parka, który został prezydentem GTF, przyłączyło się kilku innych południowokoreańskich mistrzów ITF, przebywających na emigracji. Na mocy umowy zawartej z WTF (World Taekwon-do Federation - Światowa Federacja Taekwon-do) zawodnicy GTF uzyskali prawo do startów we wszystkich turniejach organizowanych lub sponsorowanych przez WTF. WTF ponadto zobowiązał się do aktywnego wspierania nowej federacji. Styl uprawiany w GTF jest bardzo zbliżony do wersji ITF. Różnice stanowią dodatkowe układy formalne (Jee-San, Dan-Gun, Jee-Goo, Jook-Am, Ko-Dang - zastąpił układ Juche) i niewielkie zmiany w przepisach rywalizacji sportowej. GTF rozpoczął organizowanie własnych turniejów. Jednym z pierwszych był Puchar Europy rozegrany w 1991 r. w Norwegii, kolejne turnieje: Otwarte Mistrzostwa Europy (Moskwa 1993 r), I Mistrzostwa Świata rozegrane w Cagliari na Sardynii (Włochy - 1995 r), II Międzykontynentalne Mistrzostwa Europy (Glenrothes - Szkocja - 1996 r), II Mistrzostwa Świata (St. Louis - Stany Zjednoczone - 1997 r.), III Mistrzostwa Świata w Bolonii (Włochy - 2000 r). Najmłodszą Światową Federacją Taekwon-do jest Taekwon-do International. Organizacja ta istniała poprzednio jako nieformalny ruch skupiający niezależne organizacje Taekwon-do z całego Świata, dostępny także dla członków innych federacji (WTF, GTF, ITF). Wyrazem tej idei była organizacja Otwartych Mistrzostw Świata, w których zmierzyć mogą się zawodnicy wszystkich odmian Taekwon-do. Ogromny sukces dwóch pierwszych edycji (1988 i 1990 r.) skłoniły liderów zainteresowanych związków do utworzenia federacji pod nazwą Taekwon-do International, która powstała oficjalnie 13 listopada 1993 roku. TI jest organizacją międzynarodową, skupiającą ćwiczących różne odmiany Taekwon-do. Prezydentem TI jest Dawid Oliver (7.Dan) z Wielkiej Brytanii. Oprócz wymienionych czterech głównych organizacji istnieje na Świecie szereg pomniejszych, o charakterze stylowym, prywatnym, często skupiających szkoły, a nie związki. Warto tu wymienić, np.: Global Taekwon-do International ( GTI ) - organizacja powstała w 1993 roku, założona przez instruktorów, którzy opuścili Związek Taekwon-do Wielkiej Brytanii ( Taekwon-do Association of Great Britain - TAGB ) po zakończeniu przezeń współpracy z mistrzem Hee Il Cho (9.Dan - USA). Mistrz ten został liderem GTI. Organizacja ta ogranicza się na razie do terytorium Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Siostrzaną organizacją GTI jest Action International Martial Arts Association ( AIMAA ), założona przez mistrza Hee Il Cho w 1980 roku i bazująca na Taekwon-do, jednak otwarta dla wszystkich styli. Te dwie organizacje przygotowują obecnie swoje pierwsze Mistrzostwa Świata w sztukach walki, które odbędą się w Los Angeles. World Taekwon-do Association ( WTA ) - skupiająca ćwiczących tradycyjny styl Chun Do Kwan. Prezydentem jest mistrz Duk Sung Son. W stylu tym ćwiczone są formy pochodzenia japońskiego ( Kumo, Pyong An, Chulgi ). Wolna walka odbywa się bez kontaktu i bez ochraniaczy. WTA skupia główne organizacje i szkoły z obszaru obu Ameryk. International Taekwon-do Association ( ITA ) - kierowana przez amerykańskiego mistrza Jamesa S.Benko ( 8.Dan, były instruktor ITF ) i promująca styl zbliżony do ITF. United Taekwon-do International ( UTI ) - kierowana przez pierwszego europejskiego instruktora Taekwon-do ITF. Karla von Orsouw (7.Dan, Holandia). Organizacja powstała w 1993 roku po opuszczeniu przezeń Holenderskiego Związku Taekwon-do ( Nederlandse Taekwon-do Associatie - NTA ). United Black Belt Center - organizacja mistrza Kwon Jae Hwa skupiająca jego szkoły z USA, Puerto Rico, Niemiec, Szwajcarii, Austrii i Grecji. Universal Taekwon-do Federation ( UTF ) - kierowana przez jednego z byłych liderów ITF, mistrza Han Cha Kyo, znana m.in. z organizacji zawodów sportowych Taekwon-do dla osób niepełnosprawnych. Istnieją również związki zrzeszające reprezentantów poszczególnych Kwanów (szkół) Taekwon-do, np. World Chung Do Kwan Association.


Na podstawie opracowania Piotra Bernata z 1994 roku

TaeKwon-Do uprawiane jest w 156 krajach. Wyodrębniło się kilka federacji, które stanowią jedno TaeKwon-Do, nieznacznie różniące się między sobą.

International TaeKwonDo Federation (Międzynarodowa Federacja TaeKwonDo)

Jest to najstarsza z istniejących federacji powstała w 1966r. Jej założycielem jest gen. Choi Hong Hi, urodzony w Ha Dae w Korei. Uznaje się go "ojcem" TaeKwonDo, gdyż to właśnie On stworzył nazwę, podstawy oraz filozofie TaeKwonDo. W wieku 82 lat wciąż był wspaniałym technikiem, zmarł 15 czerwca 2002 r. mając 84 lata w Phenianie.
Obecnie prezydentem jest Mistrz Tran Trieu Quan.
Podczas zawodów tej federacji w walkach obowiązuje light contact tzn. nie używa się całej siły do kopnięcia. Możliwy jest nokaut ale tylko podczas kontry albo techniki bandae dollyo-chagi. W czasie walki można używać technik ręcznych (zawodnioków obowiązuje posiadanie rękawic). W zawodach można startować jeszcze w konkurencji układów formalnych i technik specjalnych.
Siedziba ITF'u znajduje się obecnie we Wiedniu w Austrii.

World TaeKwonDo Federation (Światowa Federacja TaeKwonDo)

Ta federacja powstała w 1974r. Jej prezydentem i założycielem jest Un Yong Kim, który posiada IX Dan. WTF posiada zupełnie inne nazewnictwo oraz układy formalne. Właśnie ta federacja reprezentuje TaeKwonDo na olimpiadzie (od czasu olimpady w Sydney).
Zawody w WTF organizowane są wylącznie w formule full-contact. Charakterystyczną cechą tej federacji jest to, że w walce praktycznie nie używa się rąk (zawodnicy nie mają rękawic), chociaż pole trafienia dla pięści ograniczone jest od szyi do pasa.
Siedzibą WTF'u jest Seul w Północnej Korei.

Global TaeKwonDo Federation (Globalna Federacja TaeKwonDo)

Federacja ta powstała w 1990 r. i jest na razie jedną z młodszych federacji. Założycielem był Park Jung Tae, posiadacz IX Dana, który odszedł z ITF'u. GTF został stworzony z myślą o połączeniu WTF'u i ITF'u, w GTF'ie prawie wszystko jest takie jak w ITF. Wyjątkiem są układy i wygląd doboku.
Siedziba GTF'u znajduje się w Kanadzie, zaś po śmierci Wielkiego Mistrza prezydentem została wdowa po nim - Linda Park.

TaeKwonDo International (Międzynarodowe TaeKwonDo)

Powstała w 1993r. Jej założycielem i prezydentem jest David Olivier posiadający stopień VII Dan.
Działa przede wszystkim na terenie Wielkiej Brytanii i tam też ma swoją siedzibę.

International TaeKwonDo Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie TaeKwonDo)

Stowarzszenie powstałe w 1974r., kierowane przez amerykańskiego mistrza, byłego instruktora ITF, Jamesa S.Benko (IX Dan) i promujące styl zbliżony do ITF. Jak głoszą jego przedstawiciele, nie zajmuje się "polityką", tylko samą sztuką walki, nie zwracając większej uwagi na rywalizację sportową.
Siedzibą ITF'u jest stan Michigan w Stanach Zjednoczonych.

Universal TaeKwonDo Federation (Powszechna Frderacja TaeKwonDo)

Federacja kierowana od 1981 r. przez jednego z byłych liderów ITF, mistrza Han Cha Kyo. Szkoły tej federacji preferują bezkontaktowe współzawodnictwo. Znana jest m.in. z organizacji zawodów sportowych TaeKwonDo dla osób niepełnosprawnych.
Siedziba główna UTF znajduje się w Chicago.

TaeKwonDo Association of Great Britain (Stowarzyszenie TaeKwonDo Wielkiej Brytanii)

Stowarzyszenie stanowiące główną część TaeKwonDo w Wielkiej Brytanii. Wywodzi się z ITF'u i jest członkiem TaeKwonDo Intenational. Należy do niego ponad 400 sekcji w całej Anglii. Zawodnicy regularnie biorą udział w zawodach międzynarodowych, często zdobywając czołowe miejsca.

 

 

 

________________________________________________________________________________________