Kontynuujemy nauki Ojca Taekwon-do, gen. Choi Hong Hi

 

strona główna        aktualności       taekwon-do        galeria        strony www

 

SZKOLENIA, KURSY, WARSZTATY:

 

Kursy instruktorów różnych sztuk walki i specjalności
I Ty możesz zostać instruktorem !

Uwaga:
Prowadzenie zajęć sportowych przez osobę nie posiadającą uprawnień instruktora może skutkować zainteresowaniem Prokuratury, zwłaszcza w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Podstawowe informacje o kursach Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, z siedzibą w Warszawie 04-852, przy ul. Patriotów 247, na podstawie stosownych przepisów organizuje

KURSY INSTRUKTORÓW
RÓŻNYCH SZTUK WALKI i SPECJALNOŚCI.
 

Nie bez powodu Federacja nosi nazwę Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, a organizowanie kursów instruktorów ma wpisane do swego Statutu.

Organizowane przez Federację KURSY mają za zadanie fachowo przygotowywać kadrę instruktorską do prowadzenia zajęć w różnych sztukach walki, a poprzez to zapewniać rozwój i upowszechnianie tych sztuk w społeczeństwie.

Federacja w zakresie szkolenia instruktorów ma już bardzo bogate doświadczenia i osiągnięcia, które są nieosiągalne dla innych organizacji. W ciągu 24 lat działalności Federacji organizowane przez nią i jej przedstawicieli kursy instruktorskie ukończyło kilka TYSIĘCY osób, które uzyskały dzięki temu uprawnienia do prowadzenia zajęć w różnych sztukach walki lub specjalności.

Na podstawie tych uprawnień prowadzą one obecnie zajęcia w Polsce, różnych krajach Unii Europejskiej, a także w USA, Kandzie, Rosji, na Ukrainie, a nawet w krajach Azji i Afryki. 

Obecne kursy organizowane są przez Federację na podstawie stosownych przepisów, dostosowujących obowiązujące w Polsce uregulowania prawne do wymogów Unii Europejskiej.

Uwaga:
Prowadzenie zajęć sportowych przez osobę nie posiadającą uprawnień instruktora może skutkować zainteresowaniem Prokuratury, zwłaszcza w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Celem organizowanego przez Federację

KURSU INSTRUKTORA DANEJ SZTUKI WALKI lub SPECJALNOŚCI jest uzyskanie przez uczestnika wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych w zakresie danej sztuki walki lub specjalności zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia.

Po ukończeniu KURSU uczestnik jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej z dziećmi i dorosłymi w zakładach pracy (w tym w szkołach) i stowarzyszeniach, a także w ramach własnej działalności gospodarczej, zgodnie z programem danej sztuki walki lub specjalności, przyjętym przez organizatora kształcenia.

Zajęcia kursowe odbywają się w Warszawie (w siedzibie Federacji przy ul. Patriotów 247), a także w różnych miejscowościach na terenie całego kraju - w miarę możliwości miejsca zajęć kursowych są dostosowane do miejsca zamieszkania uczestników.

Miejsce szkoleń kursowych w Warszawie: siedziba Federacji przy ul. Patriotów 247.

Zajęcia kursowe w ramach Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki nadzoruje prezes Zarządu Głównego Federacji soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa), a prowadzą je w różnych miejscowościach i terminach - na podstawie jego pisemnego upoważnienia - upoważnieni specjaliści/mistrzowie.

Po ukończeniu KURSU uczestnik otrzymuje od Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki stosowne Zaświadczenie, uprawniające do prowadzenia zajęć w charakterze instruktora danej sztuki walki lub specjalności.

Terminy zajęć kursowych są uzgadniane indywidualnie z uczestnikami - dogodnie dostosowywane do możliwości uczestników i prowadzących.

Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

Wymagania w stosunku do uczestników:

Jest sprawą oczywistą, że uczestnik kursu powinien być członkiem Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, która organizuje te kursy, po wyjątkowo promocyjnej cenie i dla swoich członków.

Od tego kroku uczestnik kursu powinien rozpocząć swoje starania: zapisać się do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki (o ile dotychczas tego nie uczynił).                      

Zasady wstąpienia do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki podane są na naszej stronie internetowej www.federacjasztukwalki.pl w działach: Informacje dla kandydatów, Deklaracja członkowska Federacji, Konto bankowe Federacji, Kontakt z Federacją.

W razie potrzeby udzielamy na ten temat wyczerpujących informacji.

Rodzaje kursów instruktorów

Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki organizuje KURSY INSTRUKTORÓW w następujących sztukach walki i specjalnościach (w kolejności alfabetycznej): AIKIDO, IAIDO, JIU-JITSU / JU-JITSU / JU-JUTSU, JIU-JITSU GOSHIN-RYU / GOSHIN-KAI / GOSHIN-KAN / GOSHIN-JITSU, KARATE TSUNAMI, KEN-JITSU / KEN-JUTSU, PAK HOK KUNG FU (Styl Białego Żurawia Kung Fu), PSZCZYŃSKA SZTUKA WALKI, SAMOOBRONA, SYSTEM CZERWONEGO FENIKSA, TAEKWON-DO, Specjalność: TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI, Instruktor o specjalności: TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI, TECHNIKI RELAKSACYJNO-MEDYTACYJNE, VINH XUAN (Wietnamska wersja Wing Chun Kung Fu), VO-QUYEN WALKI K1 FULL-CONTACT, WING CHUN (VING TSUN) KUNG FU. 

Ponadto przygotowywane są programy szkolenia z szeregu innych sztuk walki i specjalności.

SAMOOBRONA

Kurs instruktora o specjalności SAMOOBRONA odbywa się według programu szkolenia kursowego przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.        

Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

TAEKWON-DO

Kurs instruktora sztuki walki TAEKWON-DO odbywa się według programu szkolenia kursowego opracowanego i przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.

Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) – informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

SPECJALNOŚĆ:

TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI

Kurs o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI odbywa się według programu szkolenia kursowego przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

Kurs obejmuje zajęcia z zakresu taktyki i starannie dobranych technik interwencji, stosowanych przez pracowników firm ochrony osób i mienia oraz funkcjonariuszy służb mundurowych.

Kurs ten daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI, przydatnych w pracy w firmach ochrony osób i mienia oraz w służbach mundurowych.

Uwaga: Kursu tego nie należy mylić z dalej wymienionym kursem instruktora o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI, który umożliwia zdobycie uprawnień do prowadzenia szkoleń innych osób w zakresie specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI.

Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.        

Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI

Kurs instruktora o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI odbywa się według programu szkolenia kursowego przyjętego przez organizatora szkolenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

Kurs obejmuje zajęcia z zakresu taktyki i starannie dobranych technik interwencji, stosowanych przez pracowników firm ochrony osób i mienia oraz funkcjonariuszy służb mundurowych.

Kurs ten umożliwia zdobycie uprawnień do prowadzenia szkoleń innych osób w zakresie wcześniej wymienionej specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI.

Uwaga: Kursu tego nie należy mylić z wcześniej wymienionym kursem o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI, który daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy w firmach ochrony osób i mienia oraz w służbach mundurowych.

Wymiar godzin zajęć edukacyjnych w ramach kursu: 34.        

Koszt kursu: cena promocyjna (o połowę niższa niż u innych organizatorów) - informacje dostępne u przedstawicieli Federacji.

Zainteresowani udziałem w tym kursie proszeni są o zgłaszanie się do:

Prezesa Federacji Soke Ryszarda Murata 10 dan

(Warszawa, e-mail: ryszard.murat@gmail.com , tel. 22 615-71-46)

Wice-Prezesa Federacji Mistrza Wojciecha Dolnego 9 dan

(Wrocław,  e-mail: sahyum65@wp.pl, tel. 512-109-373)

I Ty możesz zostać instruktorem !

Na kurs kandydat może zgłosić się sam (indywidualnie) lub być zgłoszony przez swego instruktora.

Po zgłoszeniu się kandydata na kurs instruktora danej sztuki walki lub specjalności wysyłamy mu druk oficjalnego Zgłoszenia na kurs oraz zasady, termin i miejsce odbywania się zajęć kursowych.

Ty też możesz zostać instruktorem danej sztuki walki lub specjalności, zdobyć nowy zawód i prowadzić użyteczne dla siebie i społeczeństwa zajęcia.

Zdobyty po ukończeniu KURSU zawód instruktora danej sztuki walki lub specjalności może być dla Ciebie podstawowym lub kolejnym zawodem i zajęciem.

Podkreślić należy, że zdobyte uprawnienia instruktora danej sztuki walki lub specjalności są ważne nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach UNII EUROPEJSKIEJ oraz innych i pozwalają na prowadzenie w nich takich zajęć.

Wykorzystaj zatem swoją życiową szansę.

Serdecznie zapraszamy.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 

SPECJALISTYCZNY

KURS INSTRUKTORA TAEKWON-DO ITF

16 lutego (sobota) 2013 r. w Oleśnicy, odbyło się kolejne szkolenie - Kurs Instruktora Kl. B w Taekwon-do ITF, dla instruktorów Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do ITF oraz kandydatów na instruktorów.

Kurs przeznaczony był dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają mini. stop. 2 cup. Szkolenie miało na celu przygotowanie metodyczne i merytoryczne studentów Taekwon-do ITF do prowadzenia zajęć - treningów w grupach początkujących jako asystentów - przyszłych Instruktorów.

Tematyka zajęć;

-organizacja i zarządzanie klubem

-rola trenera jako wychowawcy

-teoria planowania treningu

-procesy psychiczne w nauczaniu i stosowaniu techniki sportowej

-obciążenia treningowe - urazy

-pierwsza pomoc

-zakres technik  dla nauczania początkowego.

 

09-10 LUTY OLEŚNICA - KURS INSTRUKTORSKI
Taktyka i technika interwencji przy użyciu pałki teleskopowej w służbach mundurowych, jest jednym z podstawowych elementów szkolenia, niezbędnego do bezpiecznego i skutecznego prowadzenia interwencji.
Funkcjonalność i praktyczność wykorzystania pałki teleskopowej w oferowanym systemie SAJN dużo lepiej przyjmuje się niż wielofunkcyjna pałka typu tonfa, co potwierdzają nasi uczestnicy, funkcjonariusze Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej czy Służby Celnej.
Szkolenie prowadził twórca systemu Jan Nycek.

 

 

SPECJALISTYCZNY

KURS SĘDZIOWSKI TAEKWON-DO ITF

12 stycznia (sobota) 2013 r. w Oleśnicy, odbył się Kurs Sędziowski w Taekwon-do ITF, dla sędziów Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do ITF oraz kandydatów na sędziów.

Kurs poprowadzi Prezes Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do ITF, Jan Nycekoraz  Sędzia Główny Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do ITF, Wojciech Dolny.

Kurs zorganizowany był dla sędziów posiadających licencje sędziowskie oraz dla osób ubiegających się o licencję sędziego i uprawnienia sędziowskie.


Cel kursu: Praktyczne i teoretyczne zapoznanie uczestników z organizacją i regułami współzawodnictwa sportowego w Taekwon-do ITF w celu przygotowania kompetentnego zespołu sędziowskiego zdolnego do przeprowadzenia i obsługi zawodów sportowych na arenie krajowej. Ponadto cele kursu będą również uaktualnienie podstawowych reguł we współzawodnictwie sportowym na zasadach uznawanych w Taekwon-do ITF dla trenerów i zawodników przygotowujących się do zawodów zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

PROGRAM: zasady i reguły współzawodnictwa sportowego w Taekwon-do ITF (wykład, PowerPoint); gesty sędziowskie i ich praktyczne wykonanie; praktyczne punktowanie przykładowych walk z DVD; pytania i dyskusja; elementy techniczne i taktyczne w walce sportowej Taekwon-do ITF; reguły rywalizacji sportowej (PowerPoint – wykład); walka sportowa z podziałem na drużyny (praktyczne zaliczenie punktowania walki jako sędzia narożnikowy); teoretyczne i praktyczne elementy proceduralne w testach siły i technikach specjalnych; uaktualnienie elementów technicznych w układach formalnych na stopnie uczniowskie i mistrzowskich (Chon-Ji ... Choong-Moo do Tong-Il).

 

 

SPECJALISTYCZNY

KURS INSTRUKTORA TAEKWON-DO ITF

12 stycznia (sobota) 2013 r. w Oleśnicy, odbył się Kurs Instruktora Kl. B w Taekwon-do ITF, dla instruktorów Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do ITF oraz kandydatów na instruktorów.

Kurs przeznaczony był dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają mini. stop. 2 cup. Szkolenie miało na celu przygotowanie metodyczne i merytoryczne studentów Taekwon-do ITF do prowadzenia zajęć - treningów w grupach początkujących jako asystentów - przyszłych Instruktorów.

Tematyka zajęć;

-organizacja i zarządzanie klubem

-rola trenera jako wychowawcy

-teoria planowania treningu

-procesy psychiczne w nauczaniu i stosowaniu techniki sportowej

-obciążenia treningowe - urazy

-pierwsza pomoc

-zakres technik  dla nauczania początkowego.

 

Kurs Instruktorski Techniki Interwencji

W dniu 17 listopada w Oleśnicy odbył się Kurs Instruktorski - Techniki i Taktyki Interwencji przy użyciu pałki teleskopowej w służbach mundurowych. Kurs poprowadził twórca systemu Sajn i autor książki Jan Nycek,  wysokiej klasy specjalista w zakresie walki na noże oraz technik interwencji przy użyciu pałki teleskopowej. Z jego doświadczenia już od wielu lat, korzystają jednostki specjalne Policji, Wojska, Straży Granicznej Służby Celnej, Służby Więziennej w kraju jak i poza granicami. Szkolenie przeznaczone było głównie dla Instruktorów Polskiego Zrzeszenia Taekwondo ITF. Niestety nie wszystkim udało się dojechać, jednakże wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Dziękujemy.

 

 

Szkolenie sędziowski

1 października 2011 roku w Oleśnicy, odbyło się szkolenie sędziów i kandydatów na sędziów w Polskim Zrzeszeniu Taekwon-do ITF.
Było to pierwsze spotkanie szkoleniowe, w którym uczestnicy zapoznali się z regulaminem sędziowskim International Taekwon-do Federation.
Z Wrocławia - Dolny Taekwon-do Center - WKDSW uczestniczyli: Krzysztof Karaśkiewicz, Artur Rasałą, Maciek Milecki, Krzysztof Sajewicz oraz Wojciech Dolny. Zapraszamy już dziś na kolejne spotkanie, szkolenie.

 

 

Specjalistyczny kurs sędziowski

7 listopada 2010 roku w Miliczu, odbyło się szkolenie szefów mat i sędziów planszowych.
W szkoleniu uczestniczyli wszyscy liderzy, którzy z zainteresowaniem uczestniczyli w szkoleniu - walk combat-kalaki, w układach tradycyjnych oraz w walkach Taekwon-do (forma semi-contakt, light-contakt). Jest to już kolejne nowatorskie szkolenie z tego rodzaju, które z powodzeniem odnosi sukces. Brawo.
Z Wrocławskiego Klubu Taekwon-do - Dolny Taekwon-do Center uczestniczyło dwóch przedstawicieli: Wojciech Dolny - szef maty, Bogusław Wróbel - sędzia planszowy. Gratulujemy!

 

 

Specjalistyczny kurs sędziowski 

7 marca 2010 roku odbyło się specjalistyczne szkolenie dla sędziów planszowych. Szkolenie przebiegało sprawnie i w przyjemnej atmosferze. Zakończyło się sprawdzianem teoretycznym i praktycznym. 

 

 

Kurs Sędziowski

18 października 2009 r. odbył się kurs szkoleniowy dla sędziów i kandydatów na sędziów. Profesjonalnie przygotowane szkolenie, przebiegało sprawnie i w przyjemnej atmosferze.

Licencję sędziowskie na sezon szkoleniowy 2009-2010 z WKDSW TAEKWON-DO, otrzymali: sędzia planszowy - Wojciech Dolny, Bogusław Wróbel; sędzia punktowy - Arkadiusz Borusewicz, Dariusz Zieliński.

 

 

 

Profesjonalny kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu 

8 listopada 2008 we Wrocławiu w siedzibie Klubu WKDSW "Taekwon-do" odbył się profesjonalny kurs pierwszej pomocy. Szkolenie ukierunkowane było pod kątem dalekowschodnich sztuk walki dla instruktorów, asystentów instruktorów, wychowawców kolonii-obozów zimowych, letnich, ... 

 

 

Kurs Sędziowski 

Kurs Sędziowski - 25 października br. odbył się kurs szkoleniowy dla sędziów i kandydatów na sędziów. Uprawnienia sędziowskie, licencje sędziowskie na sezon szkoleniowy 2008-2009 z Wrocławskiego Klubu Taekwon-do WKDSW, otrzymali:
SĘDZIA PLANSZOWY - licencja
Wojciech DOLNY, Bogusław WRÓBEL, Marek HISZTIN.
SĘDZIA PUNKTOWY - licencja
Magdalena PAWŁOWSKA, Jolanta ŻARSKA. Gratulujemy !!!

 

 

 

________________________________________________________________________________________