Kontynuujemy nauki Ojca Taekwon-do, gen. Choi Hong Hi

 

strona główna        aktualności       taekwon-do        galeria        strony www

 

Codzienny trening

Wpływ treningu Taekwon-do na organizm ćwiczącego Podstawowy układ treningu jest zwykle ten sam. Zmienia się tylko objętość poszczególnych rodzajów ćwiczeń (kombinację techniczne, ćwiczenia formalne, walka) zależnie od celu treningu. Trening rozpoczyna się od rozgrzewki, która jest niezwykle ważna w związku z przygotowaniem całego organizmu do wysiłku fizycznego. Trwa ona zwykle od 15-20 minut (dłużej w przypadku początkujących).Rozgrzewka przygotowuje i pobudza układ krążenia, należy rozpoczynać ją ostrożnie i stopniowo zwiększać intensywność ćwiczeń. 

Prawidłowa rozgrzewka obejmuje:

* niezbyt forsowne biegi i podskoki,
* dokładne rozgrzanie wszystkich stawów ze szczególnym uwzględnieniem stawów skokowych i kolanowych,
* ćwiczenia rozciągające,
* lekkie ćwiczenia siłowe.
Po rozgrzewce następują wymachy nóg do przodu, po łuku, w bok i do tyłu. Przygotowują one do wykonywania technik nożnych. Następnie przechodzi się do ćwiczeń technik, początkowo pojedynczych, a następnie w kombinacjach, ćwiczeń formalnych oraz walki. Coraz częściej, jak twierdzi Wojciech Dolny, praktykuje się ćwiczenia oddechowe i rozluźniające mięśnie (np.: trening relaksacyjny) na zakończenie treningu. Dzięki nim następuje intensyfikacja wypoczynku i regeneracja sił. 

Strukturę techniczno-treningową Taekwon-do twarzą następujące 

1.Techniki podstawowe (Gibon Yonsup) : pozycje; techniki ręczne: techniki ataku, techniki obrony, techniki ręczne w parterze; techniki nożne: techniki ataku, techniki obrony, techniki nożne w parterze. 

2.Formy ruchowe, układy (Tul). 

3.Sparring (Matsogi). - walka na 3 kroki; - walka na 2 kroki; - walka na 1 krok; - walka półwolna; - walka wolna; - walka samymi nogami. 

4.Samoobrona ( Hosin Sul): - uwalnianie się z trzymania; - rzuty i pady; - obrona przed uzbrojonym napastnikiem. 

5.Techniki rozbijania twardych przedmiotów (Kyokpa). W zależności od posiadanego stopnia mistrzowskiego, prowadzącego trening nazywa się: 

1-3 DAN - Boosabum (asystent instruktora);
4-6 DAN - Sabum (instruktor);
7-8 DAN - Sahyum (mistrz);
   9 DAN - Saseong (wielki mistrz). 

Dobok, właściwy strój treningowy Taekwon-do składa się z : - Sang-i (bluza); - Ha-i (spodnie); - Ti (pas). Regulamin Do Jang (czyt.do dżang) czyli sali treningowej:

   1. Zakazuje się palenia tytoniu.
   2. Należy unikać nieuzasadnionych rozmów.
   3. Na terenie Do Jang nie wolno spożywać napojów alkoholowych, bezalkoholowych oraz żywności.
   4. Zabrania się noszenia obuwia.
   5. Bez pozwolenia instruktora nie wolno wykonywać ćwiczeń technicznych .

Wpływ treningu Taekwon-do na organizm ćwiczącego Ćwiczenia fizyczne, uprawiane systematycznie i racjonalnie, maja bardzo wszechstronny i głęboki wpływ na organizm. Powodują one powstawanie daleko idących zmian zarówno morfologicznych, jak i funkcjonalnych. Zmusza to nawet do wprowadzenia odrębnych norm klinicznych dla osobników wytrenowanych i nie wytrenowanych. Ujawnione w badaniach korzystne zmiany po treningowe są często mylnie interpretowane jako objawy niedomogi, np. układu krążenia, przy stwierdzeniu wolnego tętna i niskiego ciśnienia tętniczego. Układ kostny-bierny narząd ruchu. Układ kostny, poza funkcją podporowa i ochronną (kości czaszki, żebra), pełni rolę biernego narządu ruchu. Dlatego podczas systematycznie uprawianych ćwiczeń fizycznych w tkance kostnej zachodzą istotne zmiany. Systematyczny trening Taekwon-do przyspiesza prawidłowy rozwój kości na długość i grubość. Zmiany po treningowe obejmują również strukturę tkanki kostnej: zwiększa się warstwa substancji zbitej, wzrasta ilość osteonów, tj. elementów architektonicznych i czynnościowych tkanki kości zbitej, zmianom ulega struktura i układ kostny beleczek. Zmienia się też skład chemiczny kości: wzrasta ilość substancji organicznych i soli mineralnych. Wszystkie te zmiany, zachodzące pod wpływem systematycznego treningu, czynią kość bardziej wytrzymałą i odporną na urazy mechaniczne. Brak racjonalności i systematyczności prowadzi do przeciążenia wysiłkiem fizycznym, co szczególnie odbija się na młodym organizmie. Następuje wtedy przyśpieszenie procesu kostnienia, co z kolei hamuje rozwój kości na długość. Opisanym zmianom towarzyszy silny rozwój mięśni w wymiarze poprzecznym. Mięśnie takie są grube, silne i krótkie. Ogranicza to ruchomość stawów, pogarsza zwinność i szybkość ruchów. Zrozumiałe jest zatem, że zbyt duże obciążenia wysiłkiem w wieku młodocianym mogą zatrzymać lub opóźnić wzrost organizmu. Dlatego bardzo ważną sprawą jest to, aby treningi były prowadzone przez kwalifikowanych instruktorów, a nie przypadkowe osoby. Układ mięśniowy - czynny narząd ruchu. Pod wpływem treningu sportowego obserwuje się przede wszystkim przyrost masy mięśniowej (głównie z powodu zwiększonej syntezy białek mięśniowych). Przyrost ten jest sumą przyrostów masy pojedynczych włókienek, a nie powiększenia ich ilości. O ile przed treningiem masa mięśni stanowi ok. 35-45% wagi ciała, to po treningu wartość ta może wzrosnąć do 50%. Mięśnie wytrenowane cechuje także lepsze zaopatrzenie w tlen. Jest to możliwe dzięki powiększeniu się sieci naczyń włosowatych oraz większej ilości mioglobiny. Wszystkie te zmiany, osiągane w treningu, powiększają siłę mięsni, zdolność do pracy, czynią mięśnie bardziej odpornymi na zmęczenie. Narządy wewnętrzne. Zachodzące w procesie treningu sportowego zmiany w narządach wewnętrznych są również bardzo istotne, a niekiedy decydują o większej wydolności, np. w wysiłkach typu wytrzymałościowego. W wątrobie wzrasta zapas glikogenu i usprawnia się jego udział w przemianach energetycznych. Dzięki zwiększeniu aktywności odpowiednich enzymów polepsza się w wątrobie przemiana węglowodanów, białek i tłuszczów. W związku z tym nie tylko powiększają się zasoby energetyczne w wątrobie, lecz także polepsza się możliwość ich wykorzystania i uzupełniania. Serce powiększa się proporcjonalnie do całej masy mięśniowej. Wzrasta względna masa mięśnia sercowego. Takie serce nazywamy sportowym. Przerost fizjologiczny mięśnia sercowego jest wyrazem przystosowania się i warunkuje, między innymi, możliwość wykonywania długotrwałych wysiłków typu wytrzymałościowego. Dlatego powiększenie się masy mięśnia sercowego następuje przede wszystkim przy uprawianiu wysiłków długotrwałych. Z przyrostem mięśnia sercowego wiąże się również powiększenie pojemności skurczowej serca. U osobników nie wytrenowanych pojemność ta wynosi w spoczynku ok. 50-70 ml., a u wytrenowanych dochodzi do 100-200 ml. Do cech wytrenowania należy również większa pojemność minutowa serca. Świadczy to u osobników wytrenowanych o większych możliwościach w zaopatrywaniu pracujących tkanek w składniki odżywcze i tlen, a także o sprawniejszym usuwaniu produktów przemian tkankowych. Pojemność minutowa serca u osobników nie wytrenowanych wzrasta w czasie pracy tylko do ok. 25 l/min., podczas gdy u wytrenowanych może dochodzić do 35 - 45 l/min. Tętno jest wyrazem częstotliwości pracy serca i wynosi w spoczynku przeciętnie 70-80/min. Trening powoduje w konsekwencji bardzo wyraźną obniżkę tętna, które u zawodników nie przekracza na ogół 60/min., a u zawodniczek 70/min. W wielu przypadkach wysokiej formy sportowej obserwowano znacznie niższe tętno, tj. nawet 32/min. Systematyczne uprawianie ćwiczeń fizycznych powoduje również istotne zmiany w krwi: powstaje możliwość zwiększenia ilości czerwonych krwinek do 6 mln./1 mm sześcienny, z jednoczesnym wzrostem zawartości hemoglobiny we krwi. Układ oddychania Proces adaptacji do wysiłków fizycznych w zakresie czynności oddychania powoduje, m.in., wzrost pojemności życiowej płuc, która może dochodzić do 5 a nawet 6 i 7 litrów w porównaniu z 3,5-4,0 1. u osób nie posiadających zaprawy sportowej. Do innych zmian po treningowych należy pogłębienie się oddychania i zwolnienie rytmu oddechowego. Wszystko to czyni funkcję oddechową osób wytrenowanych bardziej efektywną. Wykorzystywanie tlenu z powietrza wdechowego podczas pracy u sportowców wynosi ok. 60-70 ml/1 wentylacji, a u zwykłych ludzi tylko 40-50 ml/1.

 

 

 

________________________________________________________________________________________