Kontynuujemy nauki Ojca Taekwon-do, gen. Choi Hong Hi

 

strona główna        aktualności       taekwon-do        galeria        strony www

 

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

Wymagania egzaminacyjne na stopnie szkoleniowe KUP

 10.Kup - biały pas symbolizuje ucznia, który dopiero zdobywa umiejętności Taekwon-do.
Układy: Saju Jirugi, Saju Makgi, Saju Apchaolligi, Saju Ap Chagi.  
Walka: Sambo Matsogi- jedna kombinacja.
  HosinSul- jedna kombinacja.
Tech. ręczne: Annun So Kaunde Jirugi, Gunnun So Kaunde Baro Jirugi, Gunnun So Palmok Najunde Makgi, Gunnun So Sonkal Najunde Makgi, Gunnun So An Palmok Kaunde Yop Makgi.
Tech. nożne: Ap Chaolligi, Ap Chagi, Yop Chagi-z pozycji annun sogi.
Test gibkości.  
Test siły.  
Teoria.  
  9.Kup
 
- naszyta żółta belka na białym pasie.
Układy: Chon-Ji Tul.
Walka: Sambo Matsogi- 2 kombinacje.
  HosinSul- 2 kombinacje.
Tech. ręczne: Annun So Kaunde Jirugi, Niunja So An Palmok Kaunde Bakkuro Makgi.
Tech. nożne: Ap Chagi, Dollyo Chagi, Yop Chagi, Twimyo Ap Chagi.
Test gibkości.  
Test siły.  
Teoria.  
  8.Kup - żółty pas symbolizuje ziemię, z której roślina puściła pędy. Ćwiczący zdobył podstawy Taekwon-do, niezbędne do kontynuowania nauki.
Układy: Dan-Gun Tul.
Walka: Sambo Matsogi- 5 kombinacji.  
  HosinSul- 3 kombinacje.  
Tech. ręczne: Annun So Kaunde Jirugi (podwójne, potrójne), Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi, Gunnun So Nopunde Baro Jirugi, Niunja So Sang Palmok Makgi, Gunnun So Palmok Chookyo Makgi, Niunja So Sonkal Kaunde Yop Taerigi.
Tech. nożne: Ap Chagi, Dollyo Chagi, Yop Chagi, Naeryo Chagi, Tora Yop Chagi, Twimyo Ap Chagi, Twimyo Dollyo Chagi, Twimyo Yop Chagi.  
Test gibkości.  
Test siły.  
Teoria.  
  7.Kup
 
- naszyta zielona belka na żółtym pasie.  
Układy: Do-San Tul.  
Walka: Sambo Matsogi- 5 kombinacji.
  HosinSul- 4 kombinacje.  
Tech. ręczne: Gunnun So Bakkat Palmok Nopunde Baro Makgi, Gunnun So Kaunde Bandae Jirugi, Gunnun So Sun Sonkut Kaunde Tulgi, Gunnun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi, Gunnun So Bakkat Palmok Nopunde Hechyo Makgi, Annun So Sonkal Kaunde Yop Taerigi.
Tech. nożne: Ap Chagi, Dollyo Chagi, Yop Chagi, Naeryo Chagi, Goro Chagi, Tora Yop Chagi, Bandae Dollyo Goro Chagi, Twimyo Ap Chagi, Twimyo Dollyo Chagi, Twimyo Yop Chagi, Twimyo Goro Chagi.
Test gibkości.  
Test siły.  
Teoria.  
  6.Kup - zielony pas symbolizuje rozwój rośliny, tak jak wzrastają umiejętności Taekwon-do.
Układy: Won-Hyo Tul.
Walka: Ibo Matsogi- 5 kombinacji.  
  HosinSul- 5 kombinacji.  
Tech. ręczne: Niunja So Sonkal Nopunde Anuro Taerigi, Gojung So Kaunde Bandae Jirugi, Gunnun So An Palmok Dollymyo Makgi, Niunja So Palmok Kaunde Daebi Makgi.  
Tech. nożne: Yop Chagi, Goro Chagi, Tora Yop Chagi, Bandae Dollyo Goro Chagi, Bandae Naeryo Chagi, Twimyo Dollyo Chagi, Twimyo Yop Chagi, Twimyo Goro Chagi, Twimyo Tora Yop Chagi.  
Test siły: Dwit Chagi -jedna deska.  
Test gibkości.  
Test siły.  
Teoria.  
  5.Kup
 
- naszyta niebieska belka na zielonym pasie.
Układy: Yul-Gok Tul.  
Walka: Ilbo Matsogi- 5 kombinacji.  
  HosinSul- 5 kombinacji.  
  Jayoo Matsogi- wolna walka.
Tech. ręczne: Gunnun So Sonbadak Nopunde Baro Golcho Makgi, Gunnun So Sonbadak Nopunde Bandae Golcho Makgi, Gunnun So Ap Palkup Taerigi, Niunja So Sang Sonkal Makgi, Kyocha So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi, Gunnun So Doo Palmok Nopunde Makgi.
Tech. nożne: Yop Chagi, Goro Chagi, Naeryo Chagi, Tora Yop Chagi, Bandae Dollyo Goro Chagi, Bandae Dollyo Chagi, Twimyo Yop Chagi, Twimyo Tora Yop Chagi, Twimyo Bandae Dollyo Goro Chagi, Twimyo Bandae Naeryo Chagi.
Test siły: Sonkal Yop Taerigi -jedna deska.  
  Ap Chagi - 2 deski.  
Tech. specjalne: Twimyo Nomo Yop Chagi -przez 3 klęczące osoby.  
  Twimyo Nopi Ap Chagi -na wysokości wyciągniętej ręki do góry.  
  Twimyo Nopi Dollyo Chagi -na wysokości wyciągniętej ręki do góry.  
Test gibkości.  
Test siły.  
Teoria.  
  4.Kup - niebieski pas symbolizuje niebo, w kierunku, którego pnie się roślina, podobnie jak wzrasta perfekcja ćwiczącego.
Układy: Joong-Gun Tul.  
Walka: Ilbo Matsogi.
  HosinSul.
  Jayoo Matsogi.
Tech. ręczne: Niunja So Sonkal Dung Kaunde Bakkuro Makgi, Dwitbal So Sonbadak Ollyo Makgi, Gunnun So Wi Palkup Nopunde Taerigi, Gunnun So Sang Joomuk Nopunde Sewo Jirugi, Gunnun So Sang Joomuk Dwijibo Jirugi, Gunnun So Chookyo Kyocha Joomuk Makgi, Niunja So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi, Niunja So Kaunde Bandae Jirugi, Nachuo So Sonbadak Noollo Makgi, Moa So Kiokja Jirugi, Gojung So Digutja Makgi.  
Tech. nożne: Bandae Dollyo Chagi, Twimyo Bandae Dollyo Chagi, Twimyo Tora Yop Chagi, Twimyo Bandae Dollyo Goro Chagi.  
Test siły: Ap Joomuk -jedna deska.  
  Yop Chagi -2 deski.  
Tech. specjalne: Twimyo Nopi Ap Chagi -na wysokości wyciągniętej ręki do góry.
  Twimyo Dollyo Chagi -jedna deska.
  Twimyo Yop Chagi -jedna deska.  
  Twimyo Tora Yop Chagi -jedna deska.  
  Twimyo Nomo Yop Chagi -przez 4 klęczące osoby.
Test gibkości.  
Test siły.  
Teoria.  
  3.Kup
 
- naszyta czerwona belka na niebieskim pasie.
Układy: Toi-Gye Tul.
Walka: Ilbo Matsogi.  
  HosinSul.  
  Jayoo Matsogi.  
Tech. ręczne: Gunnun So Dwijibun Sonkut Najunde Tulgi, Moa So Dung Joomuk Yopdwi Taerigi, Gunnun So Kyocha Joomuk Noollo Makgi, Annun So Bakkat Palmok San Makgi, Niunja So Doo Palmok Najunde Miro Makgi, Gunnun So Opun Sonkut Nopunde Tuligi, Niunja So Palmok Najunde Makgi- Dung Joomuk Yopdwi Taerigi, Kyocha So Kyocha Joomuk Noollo Makgi, Niunja So Sonkal Najunde Daebi Makgi.
Test siły: Dung Joomuk -jedna deska.
  Dollyo Chagi -2 deski.  
Tech. specjalne: Twimyo Tora Yop Chagi -jedna deska.  
  Twimyo Bandae Dollyo Chagi -jedna deska.  
  Twimyo Nopi Ap Chagi -na wysokości wyciągniętej ręki do góry.
  Twimyo Dollyo Chagi -jedna deska.
  Twimyo Nomo Yop Chagi -przez 5 klęczące osoby.  
Test gibkości.  
Test siły.  
Teoria.  
  2.Kup - czerwony pas symbolizuje niebezpieczeństwo. Wskazuje na wysokie umiejętności.  
Układy: Hwa-Rang Tul.
Walka: Ilbo Matsogi.  
  HosinSul.  
  Jayoo Matsogi.
Tech. ręczne: Annun So Sonbadak Kaunde Miro Makgi, Niunja So Ollyo Jirugi, Soo Jik So Sonkal Naeryo Taerigi, Nopunde Dollyo Chagi, Niunja So Kaunde Baro Jirugi, Niunja So Yop Palkup Tuligi, Moa So An Palmok Yopap Makgi.
Test siły: Sonkal Yop Taerigi -2 deski.  
  Yop Chagi -2 deski.
  Tora Yop Chagi -2 deski.
Tech. specjalne: Twimyo Yop Chagi -jedna deska.
  Twimyo Bandae Dollyo Chagi -jedna deska.  
  Twimyo Nomo Yop Chagi -przez 5 klęczących osób.  
  Twimyo Goro Chagi -jedna deska.
  Twimyo Nopi Ap Chagi -na wysokości wyciągniętej ręki do góry.  
Test gibkości.  
Test siły.  
Teoria.  
  1.Kup
 
- naszyta czarna belka na czerwonym pasie.  
Układy: Choong-Moo Tul.
Walka: Ilbo Matsogi.  
  HosinSul.  
  Jayoo Matsogi.  
Tech. ręczne: Gunnun So Sonkal Nopunde Ap Taerigi, Niunja So Palmok Najunde Makgi, Gunnun So Sonkal Dung Nopunde Ap Taerigi, Annun So Palmok Kaunde Ap Makgi, Annun So Dung Joomuk Nopunde Yop Makgi, Niunja So Kyocha Sonkal Momchau Makgi, Gunnun So Sang Sonbadak Ollyo Makgi.
Test siły: Ap Joomuk -2 deski.
  Goro Chagi -2 deski.  
  Bandae Dollyo Chagi -2 deski.  
Tech. specjalne: Twimyo Nopi Ap Chagi -na wysokości wyciągniętej ręki do góry.  
  Twimyo Nomo Yop Chagi -przez 6 klęczące osoby.  
  Twimyo Tora Yop Chagi -jedna deska.  
  Twimyo Bandae Dollyo Chagi -jedna deska.  
  Twimyo Bandae Dollyo Goro Chagi -jedna deska.  
  Twimyo Nopi Dollyo Chagi -na wysokości wyciągniętej ręki do góry.  
Test gibkości.  
Test siły.  
Teoria.  

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________