Kontynuujemy nauki Ojca Taekwon-do, gen. Choi Hong Hi

 

strona główna        aktualności       taekwon-do        galeria        strony www

 

Zachowanie w trakcie treningu

Każdy zawodnik uprawiający Taekwondo musi przestrzegać obowiązujących w tej sztuce zwyczajów. Zarówno w sali treningowej (dojang), jak i poza nią powinien stosować się do wymagań etykiety. Należy bezwzględnie przestrzegać zachowania szacunku wobec posiadaczy wyższego stopnia. Wchodząc do dojang należy się ukłonić przyjmując postawę charyot sogi (ręce wyciągnięte wzdłuż boków ciała, stopy rozsunięte pod kątem 45°, pięty złączone). w ten sposób oddajemy hołd nauczycielowi. Ukłon obowiązuje też przy opuszczaniu sali. Nazwa koreańskiego pozdrowienia (ukłonu - "kyongle", wym. "kyongne") składa się z dwóch słów: "kyong" oznacza szacunek, a "le" - uprzejmość. W trakcie treningu przed przystąpieniem do ćwiczeń z partnerem należy się ukłonić patrząc mu przy tym prosto w oczy. Uczeń najstarszy stopniem podaje komendę: "charyot, sabum nim ke kyongle". Wtedy wszyscy trenujący składają równocześnie ukłon trenerowi. Podobnie wygląda zakończenie treningu. Jeśli trener stosuje ćwiczenia medytacyjne (najczęściej w trakcie ceremonii rozpoczęcia i zakończenia treningu), to przed ukłonem pada komenda: "cham son" i uczniowie siadają w postawie medytacyjnej. Przy ćwiczeniach z partnerem i podczas walki trener podaje komendę: "charyot, kyongle". Komenda "shijak" oznacza rozpoczęcie ćwiczenia (lub walki) a "kuman" - zakończenie. Przyjęło się również odliczanie od jednego do dziesięciu w języku koreańskim tempa wykonywanych ćwiczeń: hana (jeden), dul (dwa), set (trzy), net (cztery), dosot (pięć), yosot (sześć), ilgop (siedem), yodul (osiem), ahob (dziewięć), yol (dziesięć). W trakcie treningu należy zachowywać spokój i ciszę oraz wykonywać polecenia nauczyciela. Dobok musi być zawsze utrzymywany w porządku a pas przepisowo zawiązany (węzeł na środku a oba końce pasa równej długości). Podczas treningu nie wolno nosić żadnych ozdób (pierścionka, naszyjnika, zegarka itp.). Salę treningową i szatnię należy zawsze utrzymywać w czystości. Nauczyciel Taekwondo (sabum) powinien stwarzać, dzięki swemu autorytetowi, atmosferę, w której uczeń zapomina o zwykłych sprawach dnia codziennego, może się skoncentrować i w pełni poświęcić treningowi. Dzięki swemu doświadczeniu i umiejętnościom pedagogicznym mistrz pomaga przezwyciężyć pojawiające się, nieuniknione, trudności. 

Nieodłącznym elementem przy wstąpieniu do wielkiej rodziny trenujących Taekwon-do jest przysięga adepta Taekwon-do, która brzmi: 

- Będę przestrzegał zasad Taekwon-do,
- Będę miał szacunek dla instruktora i osób starszych stopniem,
- Nigdy nie będę nadużywał zasad Taekwon-do,
- Powinienem być obrońcą wolności i sprawiedliwości,
- Celem mojego działania będzie budowa pokoju na świecie. 

Zasady Taekwon-do: 

- uprzejmość -YE UI,
- uczciwość - YOM CHI,
- wytrzymałość - IN NAE,
- samokontrola - GUK GI,
- nieposkromiony duch - BAEKJUL BOOLGOOL.

 

 

________________________________________________________________________________________